Celkově víme o 21858 lotech. Katalogizováno jich je 12630 a dalších 3307 konvolutů.

S určitou přesností máme rozpoznáváním obrazu uloženo 675 sériových čísel bankovek.

Stránku jsem napsal ve svém volném čase.
Pokud se Vám zdá užitečná a chcete podporovat další rozvoj, můžete mi koupit kafe